Avloppsarbeten

Vi utför avloppsarbeten med enskilda avlopp. Då kraven är stora på att enskilda avlopp fungerar väl så måste fastighetsägaren se till att trekammarbrunn och infiltrationsbädd är godkända och fungerar. Detta är för att säkerställa Gotlands tillgång på drickvatten så att det inte blir förorenat av avlopp som inte fungerar. Vi arbetar med avloppsanläggningar både till en och till flera fastigheter.