Kalkstensmurar

Kalkstensmurar är en riktig gotländsk byggnadskonst. Kalksten bryts i bergsbrott och råämnen till stenmuren handplockas för att få den bästa kvalitén på stenmuren. Därefter knackar vi till kalkstenen med speciella stenverktyg så att den får den önskade formen innan den läggs på plats i muren. Utformningen på muren bestämmer hur stenen ska knackas till. En del murar är så kallade kallagd stenmur med en kärna av betong, det vill säga att man bygger två sidor av muren och fyller hålrummet i mitten med betong så stenmuren blir stabil. Men ser inte betongen i mitten av stenmuren när muren står färdig. Det finns även så kallad fogmur, där stenen sätts i betong/murbruk, vilket ger en tätare konstruktion och ett helt annat utseende. Slutligen finns det också staplad stenmur där vi bygger med bara kalksten. I den här konstruktionen används ingen betong eller murbruk, vilket innebär att man måste lägga stenarna så att de låser varandra, på det sättet uppnås stabilitet i muren.