Markbeläggning av kalksten

Markbeläggning av kalksten är också något som är ganska unikt för Gotland. Vi har två stenhuggerier som producerar markprodukter av kalksten, Slite Stenhuggeri och Stenfabriken i Burgsvik. Två helt skilda utseenden på kalksten, men med samma ändamål. Den beläggning som man jobbar med kallas kalkstensflis och är en beläggning av kalksten som är sågad i stora skivor, upp till 2 kvm stora och ett par cm tjocka, där vi sätter stenen i betong på marken i ett oregelbundet mönster som sågas och passas ihop så att fogarna mellan stenarna blir jämna och fina.