Gjutning av husgrunder

Vi utför många arbeten inom betonggjutning, allt från gjutning av flaggstångsfundament till staketsocklar, entrétrappor, uteplatser och husgrunder. Själva betongen kommer oftast levererad till arbetsplatsen med en tombolalastbil. Betongen läggs sedan på plats genom att man pumpar ut den med en betongpump, eller men hjälp av en betongränna som finns på lastbilen. Väderförhållande är väldigt avgörande i samband med gjutning. På våren och sommaren när vädret är torrt och varmt finns det risk för att betongen ”brinner” för snabbt och det kan då uppstå sprickor i gjutningen. Detta motverkas med vattning eller täckning av gjutningen så att uttorkningen inte sker för snabbt. På höst och vinter är det istället regn och kyla som kan orsaka problem med gjutningen.