Dränering

Vi är specialiserade på dräneringsarbeten och är utbildade och certifierade av Isodrän för att använda oss av deras produkter. Våra maskiner är också väldigt bra anpassade för att utföra dräneringsarbeten då det ofta är svåråtkomliga och trånga utrymmen. Många villor är idag i stort behov av att dräneras då den befintliga dräneringen ofta är gammal, fungerar dåligt eller inte uppfyller dagens krav. Vi gör en okulär besiktning av befintlig dränering, takavvattningen och miljön i källaren för att kunna bedöma vilka åtgärder som krävs. Idag används källarutrymmen mer och mer som boyta utan att vara anpassad för det. För en bra inomhusmiljö och för att huset eller fastigheten ska må bra krävs en bra dränering. I samband med dräneringsarbetet tittar vi även på hur vatten och avloppsrören ser ut. Det är oftast bäst att byta dessa i samband med dräneringsarbetet för att undvika problem med VA inom en snar framtid.